Open Docs BV

About

Iedereen verwacht voordelen te halen bij digitalisering. Toch is efficiënter samenwerken pas mogelijk als processen, menselijk gedrag en IT-oplossingen op elkaar worden afgestemd. OpenDocs helpt organisaties bij de invoering van een eenduidige informatievoorziening met als leidraad “slimmer samenwerken”. Dit is geen doel op zich – wij concentreren ons op de managementthema’s Procesoptimalisatie, Risk&Compliancy, Kennismanagement en Het Nieuwe Werken. In het voortraject blinken wij uit in korte adviestrajecten (quickscans) en een gedegen requirementsanalyse. Wij realiseren vervolgens oplossingen op basis van de platformproducten Microsoft SharePoint en Open Text Content Server (Livelink). Aanvullend bieden wij specialistische oplossingen aan op basis van K2 BlackPoint/BlackPearl, Kofax Capture, KnowledgeLake en SmartDocuments.

Contact

Be the first to review this item!Share & Bookmarking

Bookmark this